Kategorie

Obchodní podmínky


Prodávající


Irena Juřičková

Potůčky 185

757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 10649166Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č.634/1992 Sb. ve znění příslušných novel.

Ve smyslu zákona 40/1964, ve znění paragrafu 53, odstavce 4, písmena g) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Pro účely nákupu je za spotřebitele považován zákazník, který se zaregistruje na eshopu jako fyzická osoba bez IČ nebo DIČ.

Při zpracování osobních údajů a důvěrností dbáme o dodržování norem zabezpečení v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


Ceny


Uváděné ceny za zboží v tomto internetovém obchodě jsou pro spotřebitele konečné. Nejsme plátci DPH!

Prodávající si vyhrazuje právo změn v případě změny dodavatelsko-odběratelských podmínek a prokazatelných chyb. V takových případech bude zákazník, který odeslal závaznou objednávku informován elektronickou poštou.


Doby dodání, způsoby dodání a možnosti platby


Přijetí objednávky bude kupujícímu potvrzeno elektronicky.

Objednávky jsou vyřizovány obvykle do 1 -3 pracovních dnů.

Dodání zboží je realizováno prostřednictvím České pošty pouze na dodací adresu odběratele, která se nachází na území České republiky. Česká pošta, v případě nezastižení zákazníka zabezpečuje uložení zásilky na poště po dobu 7 dní. Nepřevzaté zásilky jsou opětovně zasílány jen na požádání zákazníka, přičemž je účtováno další poštovné.


Platba na účet:

Platbu provede kupující na účet dodavatele před expedicí zboží. Platební údaje budou sděleny kupujícímu po vychystání objednaného zboží. Zboží bude expedováno ihned po připsání fakturované částky na účet dodavatele. K celkové ceně zboží je připočítán paušální poplatek za přepravu 80,00 Kč (při objednávce do 2 000,00 Kč).

 
Platba dobírkou:

Platbu provede kupující v hotovosti poštovnímu doručovateli nebo pracovníkovi na přepážce České pošty při převzetí zásilky. K celkové ceně zboží je připočítán paušální poplatek za přepravu a dobírku 120,00 Kč (při objednávce do 2 000,00 Kč).

 

Poštovné zdarma: U objednávky v celkové hodnotě nad 2.000 Kč.

 

Způsob platby

Částka

Převodem na účet před expedicí - objednávka do 2 000.00 Kč

  80.00

Převodem na účet před expedicí - objednávka nad 2 000.00 Kč

  00.00

Dobírka - objednávka do 2 000.00 Kč

120.00

Dobírka - objednávka nad 2 000.00 Kč

  00.00

 

Rozpor s kupní smlouvou


Pokud kupující obdrží neúmyslnou záměnou jiný výrobek, než si objednal nebo obdrží výrobek vadný, zašle jej zpět na reklamační odresu dodavatele nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s kopií dokladu o koupi, včetně popisu vad. Dodavatel ihned zašle výrobek správný či bezvadný. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu prodejce. Vrácené zboží v žádném případě neposílejte na dobírku! V takovémto případě bude zásilka vrácena nazpět odesilateli jako nevyžádána.


Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace


Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Prodejce vrátí peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Příslušnou částku za vrácené zboží zašle prodávající výhradně na kupujícím uvedený bankovní účet.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

V případě, že kupující žádá o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašle zboží zpět bez známek používání, nepoškozené v původním obalu spolu s kopií dokladu o koupi a záručním listem u elektro přístrojů. Při zasílání zpět kupující volí vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží nikdy neposílá odběratel na dobírku! V takovémto případě bude zásilka vrácena nazpět odesilateli jako nevyžádána.

Zboží poškozené při přepravě v důsledku zasláním vráceného zboží v nevhodném obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.


Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody od kupujícího, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.


Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem. Prodávající bude informovat kupujícího emailem o stavu s uvedením chybějících či upravených položek objednávky.


Reklamace
Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou z reklamačního řízení vyloučeny.

K reklamovanému zboží je nutno přiložit písemnou reklamaci včetně popisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.

V případě poškození zboží dopravou a pokud kupující písemně nereklamoval poškození balíku, je nutné oznámit reklamaci nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Opožděné reklamace nebudou uznány.


Při reklamaci zboží zašlete na adresu:

Eva Juřičková

Potůčky 185

757 01 Valašské MeziříčíKontrola zásilky
Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen ihned za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít.


Závěrečné ustanovení
Drobná změna dezénu je vyhrazena.

Pokud je u výrobku ukončena výroba a je nahrazen novým modelem, jiným obalem nebo podobným typem, je automaticky zasílán nový produkt.


Košík

Košík je prázdný

Nákupní košík